Nhận miễn phí đệm cách nhiệt tại ShopLeu.com

Shop Lều / Blog Lều / Nhận miễn phí đệm cách nhiệt tại ShopLeu.com
01 Th1

2 Replies to “Nhận miễn phí đệm cách nhiệt tại ShopLeu.com”

  1. Gia đình tui có mua một lều cắm trại cho 2 người, loại 1 lớp (Tetragon 2P), giá 700.000 đ trực tiếp tại shop vào ngày 13/1/2019. Vậy có được tặng đệm cách nhiệt ko vậy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to Top